Privacybeleid

Olga’s ChatApp Olga’s ChatApp, gevestigd in Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Femke Wartena is de Functionaris Gegevensbescherming van Olga’s ChatApp. Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via privacy@olgaschatapp.nl. Meer informatie over Olga’s ChatApp s te vinden op info@olgaschatapp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Olga’s ChatApp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website of in de app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website/app
 • Lijst met contactgegevens van de app gebruiker via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Olga’s ChatApp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen met een beperking 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website/app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@olgaschatapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Olga’s ChatApp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Olga’s ChatApp analyseert jouw gedrag, geanonimiseerd, via onze diensten om daarmee deze diensten te verbeteren en het aanbod van onze product(en) en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Olga’s ChatApp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Olga’s ChatApp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:
Gegevens: Voor- en achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige gegevens
Functie: Het mogelijk maken om onze dienstverlening te gebruiken. En je de mogelijkheid geven je te kunnen identificeren binnen onze diensten.
Bewaartermijn: 1 maand na opheffen van account

Cookie:
Gegevens: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet voor optimaliseren van de website
Bewaartermijn: 2 jaar

Device types:
Gegevens: Registratie van het type device
Functie: Analytische gegevens die internetbrowser en apparaat types registreert voor het optimaliseren van onze diensten.
Bewaartermijn: 1 maand na opheffen van account

Delen van persoonsgegevens met derden

Olga’s ChatApp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Olga’s ChatApp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Olga’s ChatApp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag, geanonimiseerd,  bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Olga’s ChatApp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@olgaschatapp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat de Olga’s ChatApp zich niet houdt aan onze verantwoordelijkheden met betrekking tot uw data. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten, maar, omdat wij de zaken met betrekking tot privacy erg serieus nemen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst met onze Functionaris Gegevensbescherming contact opneemt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Olga’s ChatApp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@olgaschatapp.nl.